Podujatia

Otvárame ďalšie priestory pre začiatočníkov na ZŠ Krosnianska 2 na Furči. Snáď sa nám podarí to celé s dvoma nábormi ukočírovať. Uvidíme!

... koncom roka 2002 "skrsla" prvá myšlienka: založiť nový oddiel, ktorého cieľom by bola práca s deťmi a školopovinnou mládežou na sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Po oslovení p. Jozefa Sedláčeka a p. Ľubomíra Januru s návrhom stať sa trénermi oddielu karate a ich vyjadrenom súhlase s touto myšlienkou, v januári 2003 padlo rozhodnutie. Vďaka pochopeniu vedenia ZŠ Juhoslovanská 2, ktoré podporilo túto myšlienku a sprostredkovalo spoločné stretnutie s trénermi basketbalového klubu pôsobiaceho na tejto škole, došlo k vzájomnej dohode o spolupráci medzi klubmi karate, basketbal a riaditeľom školy. Bol zvolený prípravný výbor v zložení: Ing. Miroslav Dirga, Mgr. Alexander Krajňák, p. Miroslava Bácskaiová a Ing. Imrich Bácskai. Dňa 5.6.2003 vzniká návrh stanov novo zakladajúceho sa klubu 
ŠŠK JUGO KOŠICE.

Stránky