13.11.2017

Všetci členovia, ktorí chcú mať informácie o aktualitách v klube zasielané emailom, musia poslať...

Nadchádzajúce tréningy

Začiatoč. - 22.02.2018 - 17:00
Pokročilí - 22.02.2018 - 18:00

 


GOJU-RYU KARATE-DO

UMENIE CESTY