Kontakt

Oficiálna adresa oddielu:

Juhoslovanská 2, 040 13 Košice

Poštová adresa oddielu:

Viedenská 2, 040 13 Košice
Ing. Imrich Bácskai
tel.: 0948 / 41 74 74

Miesto tréningov:

ZŠ Tomášikova 31, 040 01 Košice
bočný vchod pri plavárni

Email:

jugo@jugo.sk