2003 / 2004


... koncom roka 2002 "skrsla" prvá myšlienka: založiť nový oddiel, ktorého cieľom by bola práca s deťmi a školopovinnou mládežou na sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Po oslovení p. Jozefa Sedláčeka a p. Ľubomíra Januru s návrhom stať sa trénermi oddielu karate a ich vyjadrenom súhlase s touto myšlienkou, v januári 2003 padlo rozhodnutie. Vďaka pochopeniu vedenia ZŠ Juhoslovanská 2, ktoré podporilo túto myšlienku a sprostredkovalo spoločné stretnutie s trénermi basketbalového klubu pôsobiaceho na tejto škole, došlo k vzájomnej dohode o spolupráci medzi klubmi karate, basketbal a riaditeľom školy. Bol zvolený prípravný výbor v zložení: Ing. Miroslav Dirga, Mgr. Alexander Krajňák, p. Miroslava Bácskaiová a Ing. Imrich Bácskai. Dňa 5.6.2003 vzniká návrh stanov novo zakladajúceho sa klubu

ŠŠK JUGO KOŠICE.

   Po ich pripomienkovaní a odsúhlasení boli zaslané na MV SR, ktoré ich 10.7.2003 oficiálne zaregistrovalo. Po ukončení letných prázdnin a dovoleniek sa 3.9.2003 znovu stretáva prípravný výbor na zakladajúcej členskej schôdzi, na ktorej dochádza k zvoleniu správnej rady klubu:

       
  prezident klubu: Ing. Miroslav DIRGA  
  riaditeľ klubu: Ing. Imrich BÁCSKAI  
  manažér klubu: p. Jozef NEDOROŠČIK  
  ekonóm: p. Zuzana KISSOVÁ  
  zástupca ZŠ Juhoslovanská: Mgr. Alexander KRAJŃÁK  
  tréner oddielu karate: p. Miroslava BÁCSKAIOVÁ  
  tréner oddielu basketbal: p. Kamil PAULÍNY  
       

... a hor sa do práce. V dňoch 8.9. - 10.9.2003 sme na stretnutiach s rodičmi oboznámili všetkých s novo vzniknutou situáciou a zo strany rodičov nám trénerom bola vyslovená jednomyseľná podpora v našom úsilí. Preto sme dá 15.9.2003 mohli zvolať prvý oficiálny tréning. Počet členov vzrástol na cca 60. No týmto sa náš nábor neskončil. V októbri sme ponúkli nový  - trochu netradičný spôsob cvičenia: rodičia s deťmi. A tak do konca vzrástol počet členov až na 80.


    Aby sme sa mohli zapojiť už do súťažnej sezóny 2003 / 2004, bola osobne doručená žiadosť o prijatie za člena prezidentovi VÚKABU p. Valentovi, ktorá bola členskou základňou jednomyseľne schválená dňa 18.10.2003 na Valnom zhromaždení. Obdobne bol ŠŠK JUGO Košice prijatý aj za člena SZKaIBU.


    Na prvom tréningu roku 2004 boli prvým -  najlepším cvičencom nášho oddielu odovzdané oficiálne nášivky s logom klubu, ktoré nosením na karate gi budú na súťažiach reprezentovať príslušnosť pretekára k nášmu klubu.


    Dňa 24.1.2004 v Košiciach sa náš oddiel zúčastnil prvej súťaže " Tanden Cup". Z 24 pretekárov, ktorí reprezentovali naše farby, sme domov priniesli aj prvé medaile zásluhou M. Kimákovej, J. Evelleya, M. Sidorjákovej, M. Ilenina, Z. Foraiovej, , A. Čupajovej a J. Garberu. Z celkového počtu 7 zúčastnených klubov sme sa umiestnili na 5. mieste, čo sa dá "na poprvýkrát" považovať za pekný úspech.


    Nasledujúci pondelok (26.1.2004) sa konalo historicky prvé páskovanie pod vedením trénerov a zároveň skúšobných komisárov p. M. Bácskaiovej a I.Bácskaia. Zúčastnilo sa ho 22 cvičencov, ktorí úspešne skúšky zvládli a tak sa to v oddieli na nástupe opäť sfarbí. Gratulujeme.


    A znovu ďalšia súťaž. Tentokrát v Humennom 15.2.2004. Z celkového počtu 12 zúčastnených sme domov doniesli 6 medailí, teda 50% úspešnosť, čo je na začiatok ozaj slušný výsledok. Tí úspešní boli: M. Kimáková (1. m. kmite, 2. m. kata), J. Evelley (3. m. kata aj kumite), J. Ševčík (3. m. kata), a Š. Papp (3. m. kumite). Čo nás na celej súťaži potešilo najviac je to, že 4 medaile sme získali v spojených kategóriách ml. a st. žiakov a že ich získali vlastne ešte len tí mladší ... aj keď sa bili so staršími...


    Slovenský pohár karate žiakov a ml. dorastencov sa konal 13.3.2004. Našťastie aj na nešťastie nám trinástka priniesla zo všetkého trochu. Ako individuálny členovia SZK sa súťaže zúčastnili len dvaja z našich cvičencov a to konkrétne Michaela Kimáková a Július Evelley. V kata sa im nedarilo, nečudo, veď sa u nás v Košiciach zišla nadmieru veľká konkurencia z celého Slovenska (podstatne viac pretekárov ako v roku minulom). Zato však v kumite si zlepšili svoju reputáciu, keď obaja získali striebornú medailu - a tým si aj vybojovali postup v kategórii ml. žiakov - 40 kg na Majstrovstvá Slovenska.


    Smutná správa: naša najlepšia pretekárka M. Kimáková prestupuje po neúspechu v súťaži kata na SP ku konkurencii - do oddielu Metropol :-(


   Radostná správa: náš oddiel má nové flisové vesty, v ktorých budú naši pretekári reprezentovať dobré meno ŠŠK JUGO Košice na súťažiach, seminároch a sústredeniach. A hneď to aj potvrdil J. Evelley, ktorý ako prvý "pokrstil" prvú vestu na Majstrovstvách VÚKABU v Bardejove 17.4.2004 II. miestom v kategórii kumite ml. ž. - 40 kg. Verme, že ďalšie vesty prinesú aj ostatným pretekárom len samé úspechy.


    A je to tu !!!

Máme prvého   MAJSTRA SLOVENSKA !!!  Je ním Julo EVELLEY, ktorý 15.5.2004 tu v Košiciach na "domácej pôde" vyhral krásny zlatý pohár a spolu s ním aj titul. Len tak ďalej Julo ... ale aj ostatní :-)


    No nie vždy majú naši pretekári také šťastie. Na Popradskom pohári, ktorý sa konal 22.5.2004, bola taká "mäsiareň", že naša výprava sa vrátila bez medailí. Dokonca novopečeného Majstra Slovenska museli kauči stiahnuť zo zápasu, lebo by prišiel domov nie " iba s jedným monoklom "   :-(


    25.5.2004 sa naši cvičenci "blysli", keď na medzinárodnej konferencii QUO VADIS HYDROMETALLURGY, ktorá sa konala v Herľanoch (neďaleko Košíc), zožali aplauz po krátkej ukážke techník a kata. Bolo to ich prvé vystúpenie na medzinárodnom fóre ... dokonca za účasti japonských delegátov!


    Opäť sa to zafarbilo. V dňoch 14. a 16.6.2004 (z dôvodu veľkého počtu cvičencov) prebehlo "páskovanie" t.j. skúšky technickej vyspelosti od 9. po 3. kyu vrátane. Áno, už máme okrem nášho trénera aj ďalšie dva modré pásy, ale prevahu bude mať na nástupe naša klubová farba - oranžová - vďaka úspešnosti športových tried pod vedením p. Bácskaiovej.


    A už to nie je pravda. Náš "pán tréner" Ľubo Janura podal 20.6.2004 na páskovaní VÚKABU neskutočný výkon a zaslúžene mu komisia zložená z pánov Valentu-5.Dan, Kretoviča-3.Dan, Konráda-6.Dan, Lenoroviča-3.Dan, Bozogáňa-3.Dan, Trcku-4.Dan a Sarku-5.Dan udelila 2. kyu. To znamená, že máme v oddiely svoj prvý vlastnoručne vypestovaný hnedý opasok.


    19.6.2004 sa v Bratislavskej hale na Pasienkoch uskutočnil veľký turnaj "Európsky pohár mládeže", ktorého sa zúčastnilo 7 štátov: Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Maďarsko, Česko, Rusko a domáce Slovensko. Do reprezentácie VÚKABU bol vybratý aj náš Julo Eevelley, ktorý sa na takomto vážnom podujatí zúčastnil po prvýkrát. Prvý zápas už vo vyššej váhovej kategórii nad 40 kg síce vyhral, ale potom v ďalšom kole podľahol svojmu súperovi a do repasáže sa už nedostal. Avšak táto skúsenosť mu bola určite veľkým povzbudením do ďalšieho cvičenia - a nielen jemu.


    Pod vedením Ing. Imricha Bácskaia prebehla 21.6.2004 prvá výročná členská schôdza nášho klubu. Okrem zrekapitulovania činnosti v šk. roku 2003 / 2004 a zverejnenia ďalších zámerov do novej sezóny, tréneri odovzdali ďakovné listy a pochvalné diplomy cvičencom a priateľom ŠŠK JUGO Košice. Riaditeľ klubu na záver vyhlásil aj najúspešnejšieho pretekára  - stal sa ním Július Evelley, ktorý si okrem diplomu odniesol domov aj krásnu pozlátenú trofej.


    V júli 2004 sa v Ťahanovskom informačnom magazíne objavil článok o našom klube. Sme radi, že si vedenie mestskej časti spomenulo aj na nás - čo svedčí o tom, že práca s mládežou na našom sídlisku je medzi prioritami poslancov. Znenie článku si môžete stiahnuť tu.


    Z dôvodu záplav v Škole v prírode Kysak sa naše sústredenie začalo s malým posunom dňa 8.8.2004. Zúčastnilo sa ho takmer 30 našich členov - vrátane naších najmenších. Okrem dvojfázových tréningov bol celotýždenný program nabitý aj kultúrnym programom a ďalšími športovými súťažami. No najväčší záujem zožal ako každoročne KYSAK CUP - súťaž v kata, ktorého sa zúčastnili všetci s veľkým nadšením. Strava, voda v bazéne a aj počasie boli výborné a tak ostáva veriť, že túto super akciu si zopakujeme v minimálne rovnakom počte aj budúci rok.


 

Rok: 
2003