Podujatia

Novú sezónu 2005 / 2006 začal náš Julo Evelley, ktorý sa ako reprezentant zúčastnil medzinárodného turnaja BUDAPEST OPEN 25.10.2005. Vo veľkej konkurencii neobstál, škoda, sám sa vyfauloval. Hádam viac šťastia bude mať na domácej pôde. 

Otvárame ďalšie priestory pre začiatočníkov na ZŠ Krosnianska 2 na Furči. Snáď sa nám podarí to celé s dvoma nábormi ukočírovať. Uvidíme!

... koncom roka 2002 "skrsla" prvá myšlienka: založiť nový oddiel, ktorého cieľom by bola práca s deťmi a školopovinnou mládežou na sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Po oslovení p. Jozefa Sedláčeka a p. Ľubomíra Januru s návrhom stať sa trénermi oddielu karate a ich vyjadrenom súhlase s touto myšlienkou, v januári 2003 padlo rozhodnutie. Vďaka pochopeniu vedenia ZŠ Juhoslovanská 2, ktoré podporilo túto myšlienku a sprostredkovalo spoločné stretnutie s trénermi basketbalového klubu pôsobiaceho na tejto škole, došlo k vzájomnej dohode o spolupráci medzi klubmi karate, basketbal a riaditeľom školy. Bol zvolený prípravný výbor v zložení: Ing. Miroslav Dirga, Mgr. Alexander Krajňák, p. Miroslava Bácskaiová a Ing. Imrich Bácskai. Dňa 5.6.2003 vzniká návrh stanov novo zakladajúceho sa klubu 
ŠŠK JUGO KOŠICE.

Stránky