Žiacka liga - 4. kolo

Posledné kolo Žiackej ligy v sezóne 2013 / 2014 sa konalo opäť na tradičnom mieste SOUŽ v Košiciach dňa 15.2.2014. Naše farby hájili Ľ: Pačaj, J. Gajdoš, Š. Repko, M. Kišeľák, F. Halasz, A. Sedláček, I. Mesarčová, V. Brozová a P. Dziak. Za podpory trénerov M. Tresu a J. Radiho a Ľ. Januru sa naši pretekári v konkurencii nestratili a získali pre klub pár medailí - viď tabuľka. Celkovo náš klub obsadil 13. miesto z 2O klubov.

Cvičenec Kategória Umiestnenie
Patrik Dziak kata 1. miesto
Patrik Dziak kumite 2. miesto
Ivona Mesarčová kumite 3. miesto
kumite
Michal Kišeľák kata
kata + kumite
kumite