Žiacka liga - 3. kolo

Dňa 18.3. 2017 sa na 3. kole Žiackej ligy v Košiciach umiestnil na peknom 3. mieste v kumite chlapcov 5-7 ročných Viliam Šula, ktorému zároveň gratulujeme aj k narodeninám !

Cvičenec Kategória Umiestnenie
Viliam Šula kumite 5-7 r. zač. 3. miesto