2018 / 2019

V sezóne 2018 / 2019 sme začali trénovať výrazne neskôr – až v Januári 2019 z dôvodu rekonštrukcie telocviční na ZŠ Tomášikova. S obavami, aby sa vôbec niekto vrátil do DOJO, sme rozbehli tréningy a našťastie sa takmer všetci naši cvičenci postupne zapojili do tréningového procesu. Avšak nábor nových členov nám už ušiel. A tak sme sa zamerali hlavne na skúšky STV s fókusom na skúšky vo VÚKABU na STV 2. a 1. kyu a majstrovské stupne.


Milo nás však prekvapil záujem zúčastniť sa Majstrovstiev SR Goju ryu v Košiciach, ktoré sa konali 9.6.2019 v hale na Palackého ulici. Farby nášho klubu úspešne hájili títo cvičenci:

Dominik Bácskai – 3. miesto kumite 10-11 r. -30 kg,
Július Evelley – 3. miesto kata muži a 
Patrik Dziak – 2. miesto kumite muži -75 kg.


Vo  štvrtok 13.6.2019 na členskej schôdzi prebehli voľby do orgánov klubu a staronovým prezidentom klubu sa stal Ing. Imrich Bácskai.


V utorok 11.6.2019 prebehlo klubové páskovanie a v sobotu 22.6.2019 páskovanie vo VÚKABU. Na oboch skúškach naši kohaiovia uspeli a po „veľkom“ páskovaní sa nám to v klube ešte viac zhnedlo a sčernelo. Skúšky na 2. kyu úspešne absolvovali Monika Herditzká a Roland Kilian, na 1. kyu Csaba Póša a skúšky na 1. DAN zvládla Ivona Mesarčová a na 2. DAN Július Evelley.


Záver sezóny už tradične skončil na letnom sústredení v Zlatej Idke v dňoch 18.7.-21.7.2019.


 

Rok: 
2019