Letné sústredenie, Zlatá Idka

Dátum: 
29.08.2023

 

pri príležitosti oslavy 20. výročia založenia klubu 29.8.-.1.9.2023, RZ Zlatá Idka

 

Záujemcovia sa prosím hláste emailom na imibacskai@gmail.com alebo 0948 41 74 74, kde poskytneme ďalšie info.

Všetci ste pozvaní a vrúcne vítaní!
Bývalí aj súčasní členovia klubu!